Ring oss

Rådgiver, ITB koordinator, teknisk prosjekteringsledelse og teknisk byggleder i Oslo og Viken

Sivilingeniør Kaj Engeset bistår med planlegging, koordinering og
oppfølging av tekniske anlegg.

Teknisk prosjektleder og rådgiver

Sivilingeniør Kaj Engeset har spesialisert seg innen teknisk prosjektering, teknisk rådgiver, ITB-koordinering og oppfølging av prøvedriftsperioden. Hovedoppgaven som teknisk prosjektleder er å sørge for en smidig prosjekt gjennomføring i henhold til regelverk.

Et godt samspill mellom de ulike aktørene er avgjørende for et vellykket sluttresultat og velfungerende tekniske anlegg. Ved å velge én aktør til å koordinere prosjektet kan du være trygg på at de ulike delene knyttes sammen til en helhet.

ITB-koordinator

Integrerte Teknisk Bygginstallasjoner (ITB) utgjør en stor andel av byggets totalkostnad. I moderne bygg kan de utgjøre opp mot 50 % av totalkostnaden. Ved en totalentreprise har totalentreprenøren stort spillerom til å velge tekniske løsninger for byggherren. Dessverre ser vi at gode løsninger ikke blir tilstrekkelig
koordinert uten en teknisk koordinator i prosjektet. Resultatet er dårlig fungerende tekniske løsninger. Derfor er det tvingende nødvendig med ITB i alle prosjekter for å sikre gode og optimaliserte løsninger.

ITB koordinator skal være engasjert fra prosjektets start og ut prøvedriftsperioden. Det er vesentlig med en god kontinuitet gjennom hele prosjektet.

ITB-koordinator er en nødvendig funksjon i alle totalentrepriser. ITB-koordinator skal delta i alle prosjektets faser. NS 3935:2019 angir at det skal være en ITB-koordinator hos byggherre og hos totalentreprenøren.

Vi tilbyr våre tjenester til både byggherrer og totalentreprenører.

Vi arbeider ut fra NS 3935:2019 og NS 6450 for å sikre at de tekniske anleggene designes riktig og at alle integrasjoner er ivaretatt på en god og systematisk måte. Vi har god ledererfaring, tverrfaglig kunnskap og er en god relasjonsbygger i alle prosjekter. Med oss på laget vil du få et godt og velfungerende teknisk
anlegg i ditt bygg.

Tjenester

Forprosjekt med utarbeidelse av tekniske funksjonsbeskrivelser

Tekniske beskrivelser utarbeides med høy nøyaktighet og i tråd med tekniske forskrifter.

Prisoverslag på tekniske anlegg

Vi utarbeider budsjettpris for hver teknisk entreprise.

Ledelse av kontrahering av tekniske entreprenører

Lang erfaring i prosjektledelse sikrer en smidig gjennomføring og koordinering av alle aktører.

ITB koordinator for byggherrer

En ITB-koordinator sørger for et velfungerende teknisk anlegg. Det er svært lønnsomt for byggherrer.

ITB koordinator for totalentreprenører

En ITB-ansvarlig med tverrfaglig kompetanse fra dag 1 bidrar til et vellykket prosjekt og er en uvurderlig støtte for totalentreprenøren.

MAN 1, Breeam

Vi har erfaring innen
MAN 1 rollen for Breeam prosjekter. 

Kontroll og funksjonstesting av tekniske anlegg

Vi kontrollerer og funksjonstester tekniske anlegg, blant annet ved overtakelse.

Ledelse av prøvedriftsperiode

Det er alltid en viss risiko for avvik fra spesifikasjonene. Med en erfaren leder i prøvedriftsperioden, avdekkes eventuelle avvik fra spesifikasjoner.

Egenskaper og kompetanse

Kaj er utdannet Sivilingeniør fra NTH i 1990. Har 6 års erfaring som VVS rådgiver for BH og entreprenør, 4 års erfaring som prosjekterende for entreprenør og 14 års erfaring som teknisk prosjekteringsleder / ITB koordinator / BH ombud. Han har også god kompetanse som teknisk byggeleder for statlige prosjekter. Har gjennom de siste 13 årene opparbeidet seg kompetanse og forståelse av alle tekniske fag. Kaj har en faglig bredde som er nødvendig for å forstå entreprenørers behov for avklaring og dermed skape god dynamikk i prosjekteringsfase og sluttfase før overlevering. Kaj har omfattende erfaring fra alle aspekter av byggeprosessen som kalkulasjon, samspillsfase og prosjektutvikling. Han er derfor dyktig til å finne gode tekniske løsninger og ivareta BH krav gjennom prosjektet.
Kaj er en rolig og målbevisst person. God til å identifisere utfordringer og skape en god prosess for å løse disse rettidig. Kaj er en dyktig leder i møter og i prosjekteringsprosessen. Han er strukturert og tydelig ovenfor prosjekteringsgruppen. Trives med lederrolle i prosjekt. Oppdragsgivere og BH har gitt gode tilbakemeldinger på Kajs faglige kompetanse, hans lederrolle og byggets tekniske funksjonalitet ved overlevering. Kaj en person til å stole på.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om ITB-koordinering

Kontakt