Ring oss

Referanseprosjekter

Vi har i årenes løp utført en rekke varierte, komplekse oppdrag. Les mer om noen av prosjektene nedenfor.

Kontorbygg

Prosjekteringsledelse

Prosjekt: 2011-2013. Statnett Hovedkontor

Beskrivelse: Var innleid til Veidekke som teknisk prosjekteringsleder. I tillegg til prosjekteringsledelse så var jeg ansvarlig for utarbeidelse av sluttfaseplan og gjennomføring av alle funksjonstester av alle tekniske anlegg. Utførte sluttbefaringer med underentreprenører og med byggherre.

Kunde: Avantor

Funksjon i prosjekt: Teknisk prosjekteringsleder. Overordnet styring av en krevende og kompleks tekniske leveranse. Representerte prosjektet ovenfor oppdragsgiver/leietaker med strenge krav til utførelse, toleranser og seriøsitet 

Prosjekteringsledelse

Prosjekt: 2007-2009. Indeksbygget

Beskrivelse: Var engasjert som teknisk prosjekteringsleder og teknisk byggeleder. Totalrehabilitering av 21 etasjer kontorbygg med leietakere i bygget gjennom hele anleggsperioden. I tillegg til prosjekteringsledelse så var jeg ansvarlig for utarbeidelse av sluttfaseplan og gjennomføring av alle funksjonstester av alle tekniske anlegg. Utførte sluttbefaringer med underentreprenører og med byggherre.

Kunde: Høegh Eiendom

Funksjon i prosjekt: Teknisk prosjekteringsleder og byggeleder. Overordnet styring av en krevende utførelse med leietakere i bygget. Representerte prosjektet ovenfor oppdragsgiver med strenge krav til utførelse, toleranser og seriøsitet. 

Prosjekteringsledelse

Prosjekt: 2013-2014. Stranden 1

Beskrivelse: Totalrenovering av kontorbygg. Ombygging til kontor og butikkarealer med indre lysatrium samt utvendig glass-fasade.

Kunde: Norwegian Property

Funksjon i prosjekt: Teknisk prosjekteringsleder og byggeleder. Overordnet styring av en kompleks bygningsmessig og teknisk leveranse. Tilrettelegging for god faglig utførelse. 

Helsebygg

ITB-koordinator

Prosjekt: 2015-2017. Helsehuset. Gardermoen.

Beskrivelse: Nybygg. Legevakt med akuttstue, isolat, pasientrom, kontorer for Ullensaker kommune.

Kunde: Gardermoen Campus Utvikling

Funksjon i prosjekt: ITB koordinator for alle tekniske fag. Planlegging og gjennomføring av tverrfaglige funksjonstester 

ITB-koordinator

Prosjekt: 2015-2019. Trondheimsveien 387

Beskrivelse: Rehabilitering og ny omsorgsbolig. 91 nye omsorgsboliger med tilknyttede felles- og næringsarealer

Kunde: Oslo Kommune 

Funksjon i prosjekt: ITB koordinator med kvalitetssikring av tekniske løsninger og prosjektering. Bistått med avklaringer mellom by-ggherre og entreprenør. Koordinering av ferdigstillelse med integrasjonstesting. Ledelse av prøvedriftsperiode

Skoler

Totalrehabilitering

Prosjekt: 2015-2016. Universitetet i Oslo. Totalentreprise

Beskrivelse: Var engasjert som teknisk prosjekteringsleder og ITB koordinator. Totalrehabilitering av 3 etasjer undervisningsrom og bibliotek. Bygget ble klassifisert med Breeam Excellent. I tillegg til prosjekteringsledelse så var jeg ansvarlig for utarbeidelse av sluttfaseplan og gjennomføring av alle funksjonstester av alle tekniske anlegg. Utførte sluttbefaringer med underentreprenører og med byggherre. Ledet gjennomføring av prøvedriftsperioden (MAN 1). 

Kunde: UIO

Funksjon i prosjekt: Teknisk prosjekteringsleder og ITB koordinator. Representerte prosjektet ovenfor oppdragsgiver med strenge krav til utførelse og tekniske løsninger. Planla og ledet prosjekteringsfase, sluttfase og prøvedriftsperiode.

Rehabilitering

Prosjekt: 2010-2012. Kjelsås Skole

Beskrivelse: Rehabilitering og nybygg. Var innleid til total entreprenør AF Byggfornyelse.

Kunde: Undervisningsbygg

Funksjon i prosjekt: Teknisk prosjekteringsleder og ITB koordinator. Representerte prosjektet ovenfor oppdragsgiver med strenge krav til utførelse og tekniske løsninger. Planla og ledet prosjekteringsfase, sluttfase og prøvedriftsperiode.  

Etablering av ny skole

Prosjekt: 2015-2017. Vestmyra skole

Beskrivelse: Etablering av ny skole for 5-10 trinn. Ombygging av eksisterende bygg for 1-4 trinn.

Kunde: Nordland kommune

Funksjon i prosjekt: Entreprenørens ITB koordinator. 

Rehabilitering

Prosjekt: 2012-2014. Grefsen skole

Beskrivelse: Rehabilitering og nytt skolebygg for 800 elever.

Kunde: Undervisningsbygg

Funksjon i prosjekt: Teknisk prosjekteringsleder og ITB koordinator. Representerte prosjektet ovenfor oppdragsgiver med strenge krav til utførelse og tekniske løsninger. Planla og ledet prosjekteringsfase, sluttfase og prøvedrifts periode 

Næringsbygg

Totalentreprise

Prosjekt: 2017-2020. Joh. Johansen Kaffe

Beskrivelse: Etablering av ny kaffefabrikk.

Kunde: Joh. Johansen Kaffe

Funksjon i prosjekt: Byggherrens ITB koordinator med fokus på grensesnitt mellom prosessutstyr og totalentreprisen. Byggherreombud for tekniske anlegg som ble levert av totalentreprenør. Ansvarlig for behandling av alle endringsanmodninger og kvalitetsikring av tekniske løsninger og produkt leveranser.

Totalentreprise

Prosjekt: 2014-2016. Åsane næringspark, Bergen

Beskrivelse: Etablering av nytt verksted og kontorbygg.

Kunde: Base Property

Funksjon i prosjekt: ITB koordinator med kvalitetssikring av tekniske løsninger og prosjektering. Bistått med avklaringer mellom byggherre og entreprenør. Koordinering av ferdigstillelse med integrasjonstesting.

Byggherrestryrt entreprise

Prosjekt: 2008-2010. Asko Øst

Beskrivelse: Norges største automatlager for matvarer som besto av nytt høylager, miniload og ett kontorbygg på totalt 25 000 m2.

Kunde: Asko Øst

Funksjon i prosjekt: Teknisk byggeledelse for VVS og automasjon.

Rehabilitering

Prosjekt: 2012. Wilberg Atrium

Beskrivelse: Etablering av nytt kontorbygg og dyreklinikk. Dyreklinikken er på 1 400 m2

Kunde: Fredriksborg Eiendom

Funksjon i prosjekt: Utarbeide teknisk funksjonsbeskrivelse for bygningsmassen. Bygget tilfredstilte energiklasse A og Breeam Very Good.  

Totalentreprise

Prosjekt: 2013. Paleet Kjøpesenter

Beskrivelse: Rehabilitering av eksisterende kjøpesenter.

Kunde: KLP Eiendom

Funksjon i prosjekt: ITB koordinator for tekniske anlegg.

Studentboliger

Rehabilitering av studentboliger

Prosjekt: 2016-2017. Olav M. Troviksvei 6-10.

Beskrivelse: Rehabilitering av eksiterende studentbolig. Prosjektet omfattet en lavblokk (OMT 6) som er ombygd til studenthybler, samt påbygd én etasje i høyden. OMT 8-10 er en høyblokk på 9 etasjer som er pusset opp. Totalt er det 351 boenheter i prosjektet som er utført som en totalentreprise. Oppstart byggeplass var våren 2016 med ferdigstillelse sommeren 2017.

Kunde: SIO

Funksjon i prosjekt: Teknisk prosjekteringsleder og ITB koordinator. Representerte prosjektet ovenfor oppdragsgiver med strenge krav til utførelse og tekniske løsninger. Planla og ledet prosjekteringsfase, sluttfase og prøvedrifts periode.

Oppføring av nye studentboliger

Prosjekt: 2019-2021.
Blindernveien 6.

Beskrivelse: Bygging av ny studentbolig, barnehage og næringslokaler på 13 etasjer. Totalt er det 297 boenheter i prosjektet som er utført som en totalentreprise.

Kunde: SIO

Funksjon i prosjekt: Teknisk prosjekteringsleder og ITB koordinator. Representerte prosjektet ovenfor oppdragsgiver med strenge krav til utførelse og tekniske løsninger. Planlegger og leder prosjekteringsfase, sluttfase og prøvedrifts periode.

Oppføring av nye studentboliger

Prosjekt: 2016-2018. Kringsjåknekken Studentbolig. Totalentreprise

Beskrivelse: Bygging av ny studentbolig og rehabilitering av eksisterende bygg. Totalt er det 355 boenheter i prosjektet som er utført som en totalentreprise.

Kunde: SIO

Funksjon i prosjekt: Planla og ledet fullskalatester. Representerte prosjektet overfor oppdragsgiver med strenge krav til utførelse og tekniske løsninger.

Kontakt oss for våre tjenester innen tekniske funksjoner

Kontakt